Hội đồng chức danh

Ngày 15-08-2020

Thông báo số 87/HĐCDGSNN ngày 28-8-2014 của Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

03/09/2014 | 15:02

Thông báo kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2014 của ĐH Thái Nguyên

28/07/2014 | 10:25

Thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS tại Đại học Thái Nguyên năm 2013

20/12/2013 | 13:48

Công văn số 166/HĐCDGSNN, "Về việc xử lý hồ sơ xét đạt tiêu chuẩn chức danh "

12/09/2013 | 15:01

Quyết định bổ nhiệm Chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2009

12/09/2013 | 15:00

Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2009

12/09/2013 | 14:58

Thông tư quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

12/09/2013 | 14:57

Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

12/09/2013 | 14:54

Danh mục tạp chí được tính điểm công trình (do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước quy định)

12/09/2013 | 14:52

Thông báo về kỳ họp thứ nhất hội đồng chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 -2014

12/09/2013 | 14:46

Ngày 21/4/2009 Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) nhiệm kỳ 2009 – 2014 đã họp phiên toàn thể đầu tiên tại Hà Nội

Trang 4/4 <1234>