Thông tin luận án

Ngày 15-08-2018

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Xuyến

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Xuyến

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc tính ít hạt và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cam Sành Hà Giang”.

Ngành đào tạo: Khoa học cây trồng, mã số: 9.62.01.10.

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng

2. TS. Nguyễn Duy Lam

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2018.

Địa điểm: Phòng họp B2, Trường Đại học Nông Lâm.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học  và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan