Thông tin luận án

Ngày 15-08-2018

Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Tú Huy

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tú Huy

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng hoa Lily tại tỉnh Hà Giang”.

Ngành đào tạo: Khoa học cây trồng, mã số: 9.62.01.10.

Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đào Thanh Vân

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2018.

Địa điểm: Phòng họp B2, Trường Đại học Nông Lâm.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học  và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên                         

Các bài liên quan