Thông tin luận án

Ngày 21-08-2018

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Phạm Đào Tiên

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Phạm Đào Tiên

Tên đề tài luận án: Quản lý học tập của sinh viên đại học theo hướng tự chủ dựa vào nhà trường”.

Ngành đào tạo: Quản lý giáo dục, mã số: 9140114

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Tính, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

2. PGS.TS. Phùng Thị Hằng, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Thời gian: 08h30, ngày 06 tháng 09 năm 2018.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan