Thông tin luận án

Ngày 24-04-2014

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS Đàm Thị Bảo Hoa

Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS Đàm Thị Bảo Hoa

Tên luận án: Đánh giá hiệu quả mô hình phát hiện và can thiệp sớm rối loạn tâm thần ở học sinh từ 6-15 tuổi tại thành phố Thái Nguyên.

Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và Tổ chức Y tế

Mã số: 62 72 01 64

Thời gian: 9 giờ ngày 05 tháng 05 năm 2014

Ðịa điểm: Phòng bảo vệ luận văn 1, tầng 6 nhà 11 tầng, trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các học viên Cao học, NCS và những người quan tâm đến dự.

Các bài liên quan