Thông tin luận án

Ngày 24-04-2014

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS Bùi Lan Anh

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS Bùi Lan Anh.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu sử dụng một số loài thực vật và chế phẩm thảo mộc trong sản xuất rau họ hoa thập tự tại Thái Nguyên”.

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng

Mã số: 62 62 01 10.

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2014

Địa điểm: Phòng bảo vệ Luận án, Tr­ường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các học viên Cao học, NCS và những người quan tâm đến dự.

Các bài liên quan