Thông tin luận án

Ngày 25-04-2014

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS Phạm Thị Thanh Nhàn

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học cho NCS Phạm Thị Thanh Nhàn

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc điểm một số gen điều hoà sinh tổng hợp anthocyanin liên quan đến tính chịu hạn của cây ngô nếp địa phương

Chuyên ngành: Di truyền học

Mã số: 62 42 01 21.

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Lê Trần Bình

Thời gian: 09h00, ngày 06 tháng 05 năm 2014.

Địa điểm: Phòng 104, tầng 1 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các học viên Cao học, NCS và những người quan tâm đến dự.

Các bài liên quan