Thông tin luận án

Ngày 06-05-2014

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS Cù Thị Thúy Nga

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS Cù Thị Thúy Nga

Tên đề tài luận án:Nghiên cứu sử dụng Multi-enzyme và Probiotic trong nuôi dưỡng lợn con sau cai sữa”.

Chuyên ngành: Chăn nuôi

Mã số: 62 62 01 05.

Thời gian: 8 giờ 30’, ngày 30 tháng 5 năm 2014

Địa điểm: Phòng bảo vệ Luận án - Tr­ường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các học viên Cao học, NCS và những người quan tâm đến dự.

Các bài liên quan